Zapraszamy nauczycieli z pasją, psychologów, wychowawców, studentów i rodziców – każdego, kto lubi inspirować młodych ludzi do myślenia i wymyślania, a w edukacji szuka „czegoś więcej”. 

 

Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić lecz ogniem, który należy rozniecić”

(Plutarch z Cheronei)

Myśl ta zostanie rozwinięta na konferencji organizowanej przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w ramach 19. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zapraszamy 23 września 2021 r.

Co powinien zawierać dobry IPET? Jak go opracować i jak dokonać ewentualnej modyfikacji? Zapraszamy na bezpłatne dwuczęściowe szkolenie stacjonarne z zakresu wynikającego z wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny.

WOPFU zgodna z przepisami prawa i w trosce o dobro ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to tematyka szkolenia naszego cyklu form doskonalenia poświęconego organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Zapraszamy nauczycieli na bezpłatne szkolenie stacjonarne.

Zapraszamy nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa na 36 - godzinne certyfikowane szkolenie odpowiadające wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Opiekunów stażu zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiedzą się jak prowadzić po zawiłościach zawodowych nauczyciela odbywającego staż, jak go wspierać w zindywidualizowanym rozwoju. Uczestnicy szkolenia poznają obowiązujące akty prawne, zasady konstruowania planów rozwoju zawodowego oraz ich monitorowania, otrzymają propozycje opracowania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.