Dziękujemy, że byliście z nami przez ten rok. My też robiliśmy wszystko, żeby być blisko Was. Mamy nadzieję, że byliśmy pomocni. Życzymy Wam dużo słońca i dobrego zdrowia!

Zespół OCEN

Zapraszamy do aktywnego udziału w tworzeniu Programu poprzez udział w badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli. Badanie jest realizowane wspólnie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 oraz Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Jego celem jest uzyskanie informacji zwrotnej na temat obecnych i przyszłych potrzeb nauczycieli w zakresie pogłębiania własnego rozwoju. Ankieta jest rozbudowana, ponieważ obejmuje swoim zasięgiem wszystkie jednostki oświatowe miasta Olsztyna i ma posłużyć stworzeniu wieloetapowego i wieloletniego programu wspomagania. Od szerokiego udziału w badaniu nauczycieli olsztyńskich szkół zależy powodzenie Programu i stworzenie adekwatnej oferty.

LINK DO ANKIETY​

Spora część nastolatków nie chce wracać do szkoły, jaką zna sprzed pandemii. Konieczne jest podjęcie refleksji, jak odpowiedzieć na oczekiwania tej grupy i co z obecnego doświadczenia można i warto zachować. Czy wykorzystamy pandemiczny kryzys jako szansę: czy skupimy się na odtworzeniu szkolnych rutyn i przyzwyczajeń, czy też na budowaniu środowiska uczenia się sprzyjającego młodym ludziom? Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania przeprowadzonego na grupie ponad 1 600 nauczycielek i nauczycieli i prawie 4000 uczennic i uczniów przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Chcesz rozwinąć swoje kompetencje w zakresie przywództwa edukacyjnego, a także zdobyć formalne kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkole? 

Oferujemy fascynującą intelektualną przygodę pod kierunkiem najlepszych specjalistów. Zajęcia realizowane będą w systemie blended learning.