Spora część nastolatków nie chce wracać do szkoły, jaką zna sprzed pandemii. Konieczne jest podjęcie refleksji, jak odpowiedzieć na oczekiwania tej grupy i co z obecnego doświadczenia można i warto zachować. Czy wykorzystamy pandemiczny kryzys jako szansę: czy skupimy się na odtworzeniu szkolnych rutyn i przyzwyczajeń, czy też na budowaniu środowiska uczenia się sprzyjającego młodym ludziom? Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania przeprowadzonego na grupie ponad 1 600 nauczycielek i nauczycieli i prawie 4000 uczennic i uczniów przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wolontariat to nie tylko akcje charytatywne, ale przede wszystkim społeczność, którą łączy styl myślenia i podobne wartości. Dlatego warto budować ciągłość szkolnego wolontariatu. Zapraszamy na warsztaty

W jaki sposób przejawia się u małych dzieci zespół Aspergera i dlaczego wczesna diagnostyka jest bardzo istotna? Jak pracować, by w pełni wykorzystywać możliwości wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych? Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na webinarium w dniu 15 czerwca 2021 r. w godz. 17.00 – 19.15

Czym jest oddech mowny i fizjologiczny? Czym jest oddychanie statyczne? Jakie konsekwencje wywołuje oddychanie torem ustnym? Zapraszamy nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, logopedów oraz zainteresowane osoby na webinarium, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. w godz.18.00 - 20.15

Zapraszamy do aktywnego udziału w tworzeniu Programu poprzez udział w badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli. Badanie jest realizowane wspólnie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 oraz Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Jego celem jest uzyskanie informacji zwrotnej na temat obecnych i przyszłych potrzeb nauczycieli w zakresie pogłębiania własnego rozwoju. Ankieta jest rozbudowana, ponieważ obejmuje swoim zasięgiem wszystkie jednostki oświatowe miasta Olsztyna i ma posłużyć stworzeniu wieloetapowego i wieloletniego programu wspomagania. Od szerokiego udziału w badaniu nauczycieli olsztyńskich szkół zależy powodzenie Programu i stworzenie adekwatnej oferty. Ankieta będzie dostępna do 8 czerwca br.

LINK DO ANKIETY​

WOPFU zgodna z przepisami prawa i w trosce o dobro ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to tematyka jednego z webinariów naszego cyklu form doskonalenia poświęconego organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Chcesz rozwinąć swoje kompetencje w zakresie przywództwa edukacyjnego, a także zdobyć formalne kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkole? 

Oferujemy fascynującą intelektualną przygodę pod kierunkiem najlepszych specjalistów. Zajęcia realizowane będą w systemie blended learning.