W jaki sposób pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z osobami z autyzmem, z zespołem Downa, afazją motoryczną, dziecięcą apraksją mowy? Jak wesprzeć rozumienie mowy i ekspresję dziecięcą? Zapraszamy specjalistów oraz nauczycieli pracujących z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN) na cykl webinariów poświęconych metodom wspierania komunikacji.

Często pojawia się w stanach depresyjnych i lękowych. Zadawanie sobie bólu fizycznego ma być antidotum na cierpienie towarzyszące zaburzeniom psychicznym. To coraz częstszy problem, z którym mierzą się nie tylko dzieci i ich rodziny, ale również towarzyszący im w edukacji nauczyciele. Jak rozpoznać niepokojące symptomy zaburzenia, w jaki sposób na nie reagować i tym samym skutecznie wspomagać dziecko i jego rodziców? Zapraszamy nauczycieli przedszkoli oraz młodszych klas szkół podstawowych na szkolenie online.

Zapraszamy logopedów, nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej na webinarium, które odbędzie się 27 maja 2022 r. w godz. 17.15 – 20.15. W programie: normatywność w połykaniu w ontogenezie, patologie ustnej fazy połykania i ich konsekwencje dla zgryzu i artykulacji oraz metody terapii funkcji połykania.

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na stacjonarne warsztaty. W programie m. in. elementy terapii ogrodem (hortiterapi), stymulacja za pomocą roślin ogrodniczych - podstawowe gatunki roślin ogrodniczych i zajęć w ogrodzie wspomagających terapię integracji sensorycznej.

Psychiatrzy coraz częściej mówią o stale rosnącej liczbie zaburzeń psychicznych u dzieci, co dotyczy także zaburzeń lękowych wpływających bardzo negatywnie na jakość życia. Jak rozpoznawać i reagować na niepokojące symptomy? Jakie są metody skutecznego wsparcia dziecka w jego rodziców w obliczu problemu? Zapraszamy nauczycieli przedszkoli oraz młodszych klas szkół podstawowych.

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych praktycznym poznaniem funkcjonalności platformy eTwinning, rozwijaniem kreatywności, kompetencji cyfrowych uczniów. Na zajęciach zostaną omówione darmowe aplikacje i narzędzia przydatne w pracy nauczyciela. Odbędzie się prezentacja dobrych praktyk z realizacji projektów.