W jaki sposób instytucje prawne regulują kwestię władzy rodzicielskiej, opieki i obowiązku alimentacyjnego? Jak prawo rodzinne wpływa na pracę jednostek oświatowych i jakie stwarza im uprawnienia?

Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych na szkolenie online.

Twój nastrój utrudnia ci funkcjonowanie w życiu zawodowym? Chcesz znaleźć nowe sposoby na osobistą motywację i zacząć zarządzać emocjami? Nasz ekspert podpowie ci jak zmienić toksyczne nawyki myślowe i poprawić jakość życia osobistego i zawodowego. Zapraszamy na trzy części szkolenia online. (Nie jest wymagany udział w każdej części szkolenia.)

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje dla uczniów klas IV-VIII ogólnopolski konkurs poświęcony tematyce ekologicznej. Do wygrania cenne nagrody!

Konkurs skierowany jest do uczestników szkolnych kół przyrodniczych z całego kraju. Ma być uzupełnieniem wiedzy praktycznej z zakresu ekologii. Do wygrania 4.000 zł (I miejsce), 3.000 zł (II miejsce) i 4 x 1.000 zł (wyróżnienia).

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu Mistrzowie KMO. Jak co roku, we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, poszukujemy ciekawych i wartych promowania inicjatyw realizowanych przez Kluby Młodego Odkrywcy.

W Polskiej edycji konkursu do wygrania 5 nagród po 1.500,00 złotych każda.

W związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 poz.1730) i nowymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego, zapraszamy nauczycieli, którzy pracowali w szkole przed 1 września 2022 r. i ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego na szkolenie online w dniu 28 września 2022 r. w godzinach 17.00 – 19.15. Webinarium zostanie zrealizowane na platformie Kormeeting Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

Wraz z  dniem 1 września 2022 r. weszła w życie Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zastąpiła obowiązującą od lat 80. Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zapisy nowego aktu rozszerzają katalog uprawnień dyrektora szkoły w zakresie stosowania wobec nieletnich uczniów środków oddziaływania wychowawczego.

Zapraszamy dyrektorów oraz pedagogów na szkolenie 29 września 2022 r.,  w godz.13.00 -14.30

Jakie zapisy należy uwzględnić w dokumencie, aby służył dobru ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i był zgodny z przepisami prawa? Zapraszamy nauczycieli  na szkolenie stacjonarne z zakresu wynikającego  z wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny.

Wizualne wsparcie rozumienia i wsparcie ekspresji - tworzenie i wprowadzanie indywidualnego narzędzia do komunikacji. W jaki sposób pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, lekkim oraz w normie intelektualnej np. z osobami z autyzmem, z zespołem Downa, afazją motoryczną, dziecięcą apraksją mowy?