Rekrutacja

O rekrutacji w 6 krokach:

 1. Szkolenie jest kierowane do następujących grup nauczycieli:
  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
  • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
  • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
  • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,
  • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
  • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
  • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,
 2. Zaproszenie na szkolenie kierujemy do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  • osoby aktywne zawodowo, zatrudnione w oparciu o KN, pracujące w placówkach na terenie województwa warmińsko- mazurskiego (w pełnym i niepełnym wymiarze godzin),
  • z wykształceniem wyższym,
  • w wieku od 24 do 65 lat,
  • osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach w ramach projektów: „Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”, „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”, „Pilotażowe Wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Prosimy sprawdzić czy spełniają Państwo wszystkie kryteria!

 1. Prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce „Kalendarz szkoleń” i wybranie grupy lub zgłoszenie potrzeby stworzenia indywidualnych terminów (dla grup z jednej placówki).
 2. Prosimy przesłać zgłoszenie na szkolenie podając: imię, nazwisko, adres e-mail każdej osoby. Zgłoszenia przesyłamy na adres: taraszkiewicz.zuzanna@ocen.olsztyn.eu
 1. W korespondencji zwrotnej prześlemy informacje szczegółowe, link do szkolenia oraz dokumenty rekrutacyjne. Jesteśmy otwarci na pytania i rozmowy telefoniczne.
 2. Witamy w projekcie!