O Projekcie

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli z przedszkoli i szkół do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Liczy się każde dziecko – edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim”.

Szkolenia są bezpłatne dla nauczycieli!

Tematyka edukacji włączającej jest bardzo ważna. Rośnie liczba dzieci z problemami rozwojowymi różnego typu i niepełnosprawnościami.
Musimy się nauczyć jak odpowiednio postępować, jak rozumieć ich potrzeby, jak dostosowywać oddziaływania edukacyjne. To wiedza, która przyda się każdemu nauczycielowi. To kompetencje, które umożliwią lepsze zaprojektowanie pracy, dostosowanie metod i większą satysfakcję zawodową.

Będziemy wspólnie o tym rozmawiać, uczyć się i wymieniać doświadczeniami.

Szkolenia prowadzą trenerzy z dużym doświadczeniem, praktycy, specjaliści przygotowani przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie będzie trwało łącznie 45 godzin w systemie zdalnym, w różnych konfiguracjach czasowych – każdy może wybrać najlepszy dla siebie termin i rozkład dni szkoleniowych. W przypadku uczestnictwa większej liczby nauczycieli z jednej placówki (kilku sąsiadujących ze sobą) trenerzy mogą przeprowadzić szkolenie w jej siedzibie lub w formule hybrydowej.

Każdy uczestnik szkolenia ponadto będzie mógł skorzystać z 3 godzin doradztwa (spotkania z trenerem z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej, platformy komunikacyjnej, a także w postaci przesyłanych dodatkowych materiałów szkoleniowych).

Będziemy tworzyć grupy tak, aby każdy znalazł swoje miejsce. Pierwsze terminy szkoleniowe znajdą Państwo w zakładce „Kalendarz szkoleń”.

Zapraszamy do zgłoszeń indywidualnych i grupowych.

Czekamy na Was!

Zuzanna Taraszkiewicz – kierownik projektu
taraszkiewicz.zuzanna@ocen.olsztyn.eu

Danuta Kryszałowicz – ekspert merytoryczny
kryszalowicz.danuta@ocen.olsztyn.eu