Program

Tematyka modułów szkoleniowych:

  1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.
  2. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
  3. Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów – zagadnienia ogólne uwzględniające zasady UDL (Universal Design for Learning).
  4. Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów – moduł szczegółowy.
  5. Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami.
  6. Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
  7. Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek.