1.      Branżowe szkoły I stopnia

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, Aleja Wojska Polskiego 17, 10-224 Olsztyn

(Zespół Szkół Samochodowych)

 

https://zss.olsztyn.eu/

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2, Ignacego Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn

(Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych)

 

https://zseh.olsztyn.eu/

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61, 10-449 Olsztyn

(Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych)

 

https://zsmeolsztyn.pl/

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4, Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn (Zespół Szkół Budowlanych)

 

https://zsbolsztyn.pl/

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5, Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn

(Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych)

 

https://zsgs.olsztyn.eu/

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Specjalna

w: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących 

M. Grzegorzewskiej 6, 10- 068 Olsztyn

http://oswnies.olsztyn.eu/

 

2.      Technika

 

Technikum nr 1, Aleja Wojska Polskiego 17,

10-224 Olsztyn

(Zespół Szkół Samochodowych)

 

https://zss.olsztyn.eu/

 

Technikum nr 2, Ignacego Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn

(Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych)

 

https://zseh.olsztyn.eu/

 

Technikum nr 3, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61, 10-449 Olsztyn

(Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych)

 

https://zsmeolsztyn.pl/

 

Technikum nr 4, Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn (Zespół Szkół Budowlanych)

 

https://zsbolsztyn.pl/

 

Technikum nr 5, Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn (Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych)

 

https://zsgs.olsztyn.eu/

 

Technikum nr 6, Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

(Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych)

 

https://zseit.olsztyn.eu/

 

Technikum nr 7, Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn

(Zespół Szkół Elektronicznych)

 

https://zse.olsztyn.eu/

 

Technikum nr 8, Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn (Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących)

https://zschio.olsztyn.eu/

 

 

3.      Licea ogólnokształcące

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Adama Mickiewicza 6,

10-551 Olsztyn

https://lo1.olsztyn.pl/

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Roberta i Karola Małłków 3, 10-113 Olsztyn

https://lo2.olsztyn.eu/

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Aleja Sybiraków 3,

10-256 Olsztyn

https://lo3.olsztyn.pl/#

 

IV Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Al. J. Piłsudskiego 56, 10-450 Olsztyn

https://zso2.olsztyn.eu/

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy , Ignacego Krasickiego 2,

10-685 Olsztyn

https://www.lo5.olsztyn.eu/

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza, Wincentego Pstrowskiego 5,

10-049 Olsztyn

https://zso6.olsztyn.eu/

 

VII Liceum Ogólnokształcące

ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn

(Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących)

https://zschio.olsztyn.eu/

 

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie, Melchiora Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn

https://zso3.olsztyn.eu/

 

X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, Jagiellończyka 32,

10-062 Olsztyn

https://zso5.olsztyn.eu/

 

Liceum Ogólnokształcące nr 14

w: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

ul. M. Grzegorzewskiej 6, 10- 068 Olsztyn

http://oswnies.olsztyn.eu/

 

4.      Dodatkowe szkoły poza naborem elektronicznym

 

XI Liceum Ogólnokształcące

ul. Kołobrzeska 9,10-444 Olsztyn

tel. 89 533-13-05

 

http://cyfroweszkoly.olsztyn.pl/

 

Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9

ul. Kołobrzeska 9, 10-444 Olsztyn

tel. 89 533-61-65

 

http://cyfroweszkoly.olsztyn.pl/

 

Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów. 10-136 Olsztyn, ul. Bałtycka 4

Tel. 89 527 64 31

 

https://www.akademickie.olsztyn.pl/

 

XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie

im. Świętej Rodziny ul. Mickiewicza 10

10-509 Olsztyn

 

http://www.katolik.olsztyn.pl/

 

 

Technikum Informatyczne Katolickie im. Świętej Rodziny ul. Mickiewicza 10 10-509 Olsztyn

 

http://technikum.katolik.olsztyn.pl/

 

FENIKS LO CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie

Bydgoska 33, 11-041 Olszty

tel.: 509-650-250

 

https://olsztyn.szkolyfeniks.pl/

 

„Bio – Cosmetics – Studio” 

10 – 418 Olsztyn

ul. Przemysłowa 8

 

http://bcs.olsztyn.pl/

 

Technik Usług Fryzjerskich oraz prowadzenie kursów i szkoleń branżowych z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki i florystyki

TEB Olsztyn

ul. Westerplatte 1a 10-446 Olsztyn
tel.: 89 651 01 20

 

http://www.teb.pl

 

Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica

ul. Jeziołowicza 2, 10-690 Olsztyn
tel./fax (89) 533-51-42,

tel. kom. 513-304-602

 

http://www.szkola-promedica.pl

 

COSINUS

10-900 Olsztyn ul. Pl. Jedności Słowiańskiej 1 DH JAKUB

tel.: 89 541 50 11

 

https://www.cosinus.pl/olsztyn

 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące “EPROM” w Olsztynie ul. Żołnierska 39
10-560 Olsztyn

tel. kom.: +48 573 173 365

 

https://eprom.go3.pl/

 

Niepubliczne szkoły (SB1 i LO)prowadzone przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego 10-548 Olsztyn

ul. Mickiewicza 5

tel. 89 523 72 64/ 89 523 53 29

 

https://szkola.wmzdz.pl/

 

Liceum Ogólnokształcące "Oskar"

10-104 Olsztyn ul. 11 Listopada 5

tel. 895353366

 

http://www.oskar.olsztyn.pl

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

PL. Konsulatu Polskiego 1, Olsztyn

tel. 895354055

 

https://olsztyn.zak.edu.pl/