Chcesz założyć koło wolontariatu w swojej szkole? A może już działa, ale chcesz, żeby uczniowie bardziej zaangażowali się w działania? Wspólnie z wolontaiuszami szukacie pomysłów na nowe działania? Jeśli tak, to znaczy, że ten program odpowiada na Twoje potrzeby! ,,Olsztyńscy Ochotnicy’’ to projekt, którego celem jest pomóc opiekun(k)om szkolnych kół wolontariatu w planowaniu i organizowaniu działań wolontariackich.

Kto i jak może się zgłosić? 

Do programu zapraszamy wszystkich nauczycieli i nauczycielki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do ścieżki 1 i 3 rekrutacja trwa do końca lutego 2021 r. poprzez formularz rekrutacyjny (poniżej). Rekrutacja do ścieżki 2 jest ciągła, można uczestniczyć w dowolnej liczbie webinarów (formularz poniżej jest deklaracją wstępną – będziesz otrzymywał zaproszenia na kolejne webinary).

Prosimy wybrać odpowiednią formę wsparcia (można wybrać jedną, dwie lub trzy):  

 1. wsparcie mentorskie                   formularz zgłoszeniowy
 2. otwarte webinary                       formularz zgłoszeniowy
 3. spotkania grupy coachingowej     formularz zgłoszeniowy

Na koniec zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące i sieciujące. 

Ścieżka 1

Opiekunowie i opiekunki kół wolontariatu zostają zsieciowani z mentorem, czyli doświadczonym trenerem związanym z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Współpraca rozpoczyna się od szkolenia dla wszystkich uczestników programu. Następnie nauczyciel(ka) indywidualnie z mentorem przeprowadzają analizę sytuacji w szkole oraz diagnozują potrzeby zarówno wolontariuszy i wolontariuszek, jak i odbiorców działań wolontariackich. Dzięki temu mogą ułożyć plan działań i w konsultacji z mentorem go wdrażać.

Program odbywa się zdalnie, jednak w przypadku powrotu uczniów do szkół możliwe będzie przeprowadzenie przez mentora wizyty studyjnej.

Będziemy zachęcać szkolne koła wolontariatu do dzielenia się wydarzeniami i dobrymi praktykami ze swoich szkół na stronie internetowej.

Ścieżka 2

To otwarte wydarzenia edukacyjne w formie webinarów. Udział w nich to możliwość rozwoju również dla nauczycieli, którzy nie korzystają z rozwojowego wsparcia w ramach ścieżki 1, ale chcą pogłębić swoją wiedzę, szukają inspiracji do działań czy potrzebują wzmocnić konkretne kompetencje. Zależy nam na dostosowaniu tematów do potrzeb opiekunów kół wolontariatu, dlatego zachęcamy do dzielenia się nimi w trakcie spotkań. Uczestnicy webinarów otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w webinarze. Materiały z webinarów będą zamieszczone na stronie internetowej https://ocen.olsztyn.eu/

Ścieżka 3 

Coaching grupowy dla nauczycieli i nauczycielek służy wymianie doświadczeń, przepracowaniu wyzwań, wsparciu i podnoszeniu motywacji do działań. Celem regularnych comiesięcznych spotkań pod opieką coacha i dzięki czerpaniu z doświadczenia pozostałych członków grupy jest wypracowanie sposobów i rozwiązywania problemów, realizacji celów indywidualnych w obszarze rozwoju wolontariatu w szkole 

Jakie są kryteria sukcesu projektu? 

Ścieżka 1 

 • Uczestnictwo w szkoleniu wprowadzającym;
 • przeprowadzenie diagnozy wolontariatu;
 • zaplanowanie i realizowanie działań metodą projektu; 
 • uzupełnianie padleta z harmonogramem działań;
 • ewaluacja działań i zrealizowanych celów oraz wypracowanie rekomendacji na kolejny rok szkolny.

Ścieżka 3 

 • Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach grupy coachingowej;
 • postawienie sobie indywidualnego celu, wokół którego będzie odbywać się praca podczas spotkań;
 • podtrzymywanie procesu pomiędzy sesjami, czyli wykonywanie prac domowych.

Jakie są korzyści z udziału w projekcie?

Ścieżka 1

●     Pomoc mentorska w przeprowadzaniu działań zgodnie z formalno-prawnymi wymaganiami, 

w odpowiedzi na potrzeby i możliwości szkoły, w zgodzie z zainteresowaniami uczniów i

kompetencjami nauczycieli oraz we współpracy ze szkolną społecznością;

 • podnoszenie kompetencji opiekunów szkolnego wolontariatu w zakresie budowania zespołu i pracy z wolontariuszami, prowadzenia procesów diagnostycznych, wspierania wolontariuszy w procesie uczenia się i budowaniu ,,historii kariery’’;
 • dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących wolontariatu w szkole;
 • możliwość opublikowania dobrej szkolnej praktyki na stronie internetowej projektu;
 • zaświadczenie o ukończeniu projektu.

Ścieżka 3 

 • Osiągnięcia ważnego dla siebie celu; 
 • doświadczenie procesu coachingowego, który może być przydatne w szukaniu rozwiązań; zadawaniu rozwijających pytań i pracy na zasobach
 • wymiana doświadczeń, pomysłów i uczenie się do innych uczestników;
 • zaświadczenie o ukończeniu coachingu grupowego.

Kim są nasi mentorzy? 

Marta Hubert-Brzezińska - mentorka i trenerka w Programie rozwoju wolontariatu w szkołach, od 2005 roku trenerka Europejskiego Korpusu Solidarności (dawniej Wolontariatu Europejskiego).  Specjalizuje się w obszarach związanych z edukacją międzykulturową, mobilnością edukacyjną, teorią i praktyką uczenia się oraz wolontariatem międzynarodowym i szkolnym. Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Centrum Studiów Społecznych IFiS PAN i Lancaster University, Szkoły Trenerów Biznesu House of Skills i Europejskiej Szkoły Trenerów Programu Erasmus+. Współpracuje z wieloma instytucjami edukacyjnymi w Polsce i zagranicą w zakresie projektów, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli/nauczycielek, studentów i studentek kierunków pedagogicznych, pracowników firm oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w środowisku międzykulturowym. Autorka publikacji o tematyce edukacyjnej i szkoleniowej oraz metod pracy z młodymi ludźmi w ramach edukacji pozaformalnej.

Mateusz Konieczny - trener umiejętności społecznych, doradca zawodowy, socjolog. Mentor w programach rozwojowych dla młodzieży i dorosłych. Ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Freie Universität w Berlinie. Założyciel Manufaktury Przyszłości. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji młodzieży i dorosłych, realizując sesje indywidualne oraz warsztaty i szkolenia (ponad 1500 h). Specjalizuje się w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych, diagnozowaniu potencjału zawodowego oraz wsparcia pracowników edukacji w przygotowaniu młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Laureat konkursu dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej. 

Kim jest nasza coach?

Monika Prus - Głaszczka - certyfikowana coach (Collegium Civitas) i trenerka (STOP).  Animatorka działań społecznych i wolontariuszka. W pracy coachingowej wspiera grupowo i indywidualnie firmy i organizacje w obszarach związanych z kompetencjami społecznymi, kompetencjami liderskimi i procesami zmiany. Autorka materiałów edukacyjnych (m.in. Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej), absolwentka pedagogiki specjalnej i animacji społeczno-kulturowej. W Centrum Edukacji Obywatelskiej, zajmuje się programami skoncentrowanymi na doskonaleniu pracy nauczycieli i dyrektorów szkół (“Szkoła Ucząca Się”, “Studia Podyplomowe Liderów Oświaty”) oraz angażowaniu uczniów w działania społeczności szkolnej i lokalnej (“Oby Młodzież”, “Szkoła Demokracji”). Od kilku lat działa w lokalnej społeczności kobiecej w ramach Kręgu Kobiet Bemowo. 

W razie szczegółowych pytań proszę kontaktować się z Pauliną Pękalską: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.