W poszukiwaniu Świętego Gralla, czyli jak zdynamizować hipokamp?

Z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Mephis wynika, że po upływie tygodnia uczniowie pamiętają zaledwie 8% tego, o czym była mowa na lekcji.  A ile my pamiętamy ze szkoły? Mogę powiedzieć za siebie: gros treści zawieruszyło się w nieprzepastnych otchłaniach niepamięci.