Dzisiaj tj. 18 września 2023 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli z Nadleśnictwem Olsztynek. Nadleśnictwo reprezentował nadleśniczy pan Dariusz Krzyżanowski, OCEN dyrektor pani Małgorzata Polkowska.

Porozumienie zostało sporządzone w celu podkreślenia zainteresowania stron realizacją wspólnych działań podejmowanych w programie Leśna szkoła z klimatem, który został opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Lasów Państwowych. Program służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu.

Już w październiku uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których działają Kluby Młodego Odkrywcy, wyruszają na całodniowe wyprawy do Nadleśnictwa Olsztynek. Zwiedzą Izbę Edukacji Leśnej, Gospodarstwo Szkółkarskie Mielno oraz Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Napromku. Będą brali udział w zajęciach warsztatowych, prowadzonych z wykorzystaniem zróżnicowanej infrastruktury edukacyjnej. Nauczyciele otrzymają wsparcie w realizacji podstaw programowych w sposób sprzyjający rozwojowi zainteresowań uczniów.