I   Rozliczanie dotacji podręcznikowych udzielonych w 2022 roku. Zasady wydatkowania i rozliczania dotacji przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku.

Termin szkolenia: 24.11.2022 r. w godz. 12.00-15.00 + konsultacje/pytania/odpowiedzi; platforma Zoom

Prowadzący: mecenas Tadeusz Konarski współpracujący z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

 

I   Dyscyplina finansów publicznych w pracy dyrektora szkoły/ placówki oświatowej.

Termin szkolenia: 15 grudnia 2022 r. w godz. 12.00- 16.00: platforma Kormeeting

Prowadzący: mecenas Sebastian Budzyła - zastępca rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

 

Bliższe informacje i zapisy wkrótce.