Rok szkolny 2022- 2023

 

 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) odbyło się  we wrześniu - Ewa Grzelak
 • Diagnoza i terapia dziecka dwujęzycznego – Jak dwu- i wielojęzyczność wpływa na rozwój mowy dziecka? (grudzień) – Aleksandra Rosińska
 • Diagnoza i terapia jąkania
 • Apraksja mowy (czerwiec) - Ewa Grzelak
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Metoda Krakowska
 • Kinesiotaping w logopedii
 • Terapia manualna w gabinecie logopedy
 • Elektrostymulacja w logopedii
 • Logorytmika
 • Kinesiotaping logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Elektrostymulacja w logopedii
 • Praca logopedy z dziećmi z ASD