Projekt Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim dofinansowany z Funduszy Europejskich

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty


Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli będące realizatorem projektu Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. asysty technicznej podczas szkoleń prowadzonych w formule online dla 1164 pracowników oświaty, w oparciu o wystandaryzowane materiały i programy szkoleniowe wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zadaniem specjalisty ds. asysty technicznej będzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoleń online od strony technicznej, w tym obsługa dedykowanej platformy streamingowej, przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi dedykowanej platformy streamingowej dla 12 trenerów, sprawowanie asysty technicznej podczas transmisji online oraz obsługa helpdesku, współpraca z administratorem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie w zakresie obsługi platform streamingowych,

- umiejętność pracy w zespole,

- korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa umyślne,

- umiejętność obsługi programów MS Office, platform komunikacyjnych i e-learningowych,

- dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne,

- samodzielność i inicjatywa w działaniu,

- zaangażowanie i dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- życiorys zawodowy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać w formie standardowych skanów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28 lutego 2022 r. do godz. 11.00

Pytania drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli będące realizatorem projektu Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 poszukuje trenerów do realizacji szkoleń i doradztwa dla kadry systemu oświaty nt. edukacji włączającej. Szkolenia będą prowadzone w formule online w oparciu o wystandaryzowane materiały i programy szkoleniowe wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – preferowane wykształcenie pedagogiczne i/lub psychologiczne (kwalifikacje pedagogiczne w rozumieniu § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - tj. z dnia 1 lipca 2020 r., poz. 1289),

- przygotowanie do prowadzenia szkoleń z osobami dorosłymi (studia/ kursy/ szkolenia) w łącznym wymiarze co najmniej 50 godzin dydaktycznych,

- udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych w wymiarze co najmniej 50 godzin dydaktycznych – w okresie ostatnich 5 lat,

- udokumentowane doświadczenie w pracy w przedszkolu/szkole/placówce w środowisku włączającym – w wymiarze co najmniej 3 lat, w okresie ostatnich 10 lat,

- znajomość systemu oświaty i aktualnych przepisów prawa oświatowego,

- korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa umyślne,

- umiejętność obsługi programów MS Office, platform komunikacyjnych i e-learningowych,

- dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne,

- samodzielność i inicjatywa w działaniu,

- zaangażowanie i dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe (dla trenerów prowadzących szkolenia oraz doradztwo dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz kuratoriów oświaty):

- przygotowanie z zakresu zarzadzania oświatą lub sprawowania nadzoru pedagogicznego (studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny),

- udokumentowane doświadczenie w zakresie merytorycznej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i/lub kuratorium oświaty lub doświadczenie w roli pracownika JST lub KO.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- życiorys zawodowy uwzględniający doświadczenie pedagogiczne oraz w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać w formie standardowych skanów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 listopada 2021 r. do godz. 11.00

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są do kolejnego etapu o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Pytania drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.