Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli będące realizatorem projektu Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 poszukuje trenerów do realizacji szkoleń i doradztwa dla kadry systemu oświaty nt. edukacji włączającej. Szkolenia będą prowadzone w formule online w oparciu o wystandaryzowane materiały i programy szkoleniowe wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – preferowane wykształcenie pedagogiczne i/lub psychologiczne (kwalifikacje pedagogiczne w rozumieniu § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - tj. z dnia 1 lipca 2020 r., poz. 1289),

- przygotowanie do prowadzenia szkoleń z osobami dorosłymi (studia/ kursy/ szkolenia) w łącznym wymiarze co najmniej 50 godzin dydaktycznych,

- udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych w wymiarze co najmniej 50 godzin dydaktycznych – w okresie ostatnich 5 lat,

- udokumentowane doświadczenie w pracy w przedszkolu/szkole/placówce w środowisku włączającym – w wymiarze co najmniej 3 lat, w okresie ostatnich 10 lat,

- znajomość systemu oświaty i aktualnych przepisów prawa oświatowego,

- korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa umyślne,

- umiejętność obsługi programów MS Office, platform komunikacyjnych i e-learningowych,

- dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne,

- samodzielność i inicjatywa w działaniu,

- zaangażowanie i dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe (dla trenerów prowadzących szkolenia oraz doradztwo dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz kuratoriów oświaty):

- przygotowanie z zakresu zarzadzania oświatą lub sprawowania nadzoru pedagogicznego (studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny),

- udokumentowane doświadczenie w zakresie merytorycznej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i/lub kuratorium oświaty lub doświadczenie w roli pracownika JST lub KO.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- życiorys zawodowy uwzględniający doświadczenie pedagogiczne oraz w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać w formie standardowych skanów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 listopada 2021 r. do godz. 11.00

Pytania drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.