"Polska może również stworzyć centrum technologiczne, jeśli zainwestuje w umiejętności i edukację swoich obywateli."

Prof. Nouriel Roubini, New York University’s Stern School of Business, ekonomista,

który przewidział kryzys finansowy wywołany upadkiem banku Lehman Brothers w 2008

INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA PROGRAMOWANIA

Zapraszamy Państwa na kursy podstaw programowania oraz podstaw języka obsługi baz danych w języku SQL dla nauczycieli. Program szkoleń dla nauczycieli realizowany jest we współpracy z Ligą Niezwykłych Umysłów. To wyjątkowe, nowatorskie podejście do rozwoju kompetencji cyfrowych, charakteryzujące się ciągłością trwania min. 12 miesięcy, dostępem do nagrodzonej złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich EDUTEC 2020 webowej platformy do nauki programowania – LNU, pracą z uczniami z wykorzystaniem platformy LNU i zdobytej podczas szkolenia wiedzy, konsultacjami dla nauczyciela i uczniów w trakcie całego projektu.

Zawartość pakietu:

  • 4 warsztaty online - po 4 godziny lekcyjne
  • Całoroczny dostęp w wersji Premium do platformy LNU dla nauczyciela i 20 uczniów (w przypadku małych szkół dla 10 uczniów*)
  • Roczny dostęp dla nieograniczonej liczby uczniów do kursu "Python dla szkół"
  • Dodatkowe zadania na platformie LNU do rozwiązania w trakcie i po warsztatach
  • Całoroczne wsparcie trenera i konsultantów LNU
  • Egzamin kompetencji kończący projekt
  • Materiały do kursu w wersji elektronicznej

 Szkolenia z podstaw programowania i obsługi baz danych dla nauczycieli

Python 

 

 

data

godzina

Szkolenie nr 1

poniedziałek, 22 lutego 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 1

poniedziałek, 1 marca 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 2

poniedziałek, 8 marca 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 2

poniedziałek, 15 marca 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 3

poniedziałek, 22 marca 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 3

poniedziałek, 29 marca 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 4

poniedziałek, 12 kwietnia 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 4

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

16.00 – 19.15

C++

 

data

godzina

Szkolenie nr 1

środa, 10 marca 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 2

środa, 24 marca 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 3

środa, 7 kwietnia 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 4

środa, 21 kwietnia 2021

16.00 – 19.15

SQL

 

data

godzina

Szkolenie nr 1

środa, 17 marca 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 2

środa, 31 marca 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 3

środa, 14 kwietnia 2021

16.00 – 19.15

Szkolenie nr 4

środa, 28 kwietnia 2021

16.00 – 19.15

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn korzystają ze zniżki w opłacie (w ich przypadku kwota opłaty wynosi 500 zł) oraz mogą ponadto uzyskać dofinansowanie w szkole, na zasadach zawartych w uchwale nr XVII/298/2020 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2020 r. – do 90% opłaty. 

Pozostali uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 2.490 zł

(1.245 zł w przypadku: małych szkół, kolejnego nauczyciela z tej samej szkoły, szkół, które mają już dostęp do platformy LNU, nauczycieli, którzy biorą juz udział w innym kursie LNU)

za kurs i także mogą uzyskać dofinansowanie w swojej szkole, na zasadach określonych przez organ prowadzący.

* mała szkoła - szkoła licząca poniżej 100 uczniów