#logopediaonline/porady

Przygotowaliśmy dla Państwa 3 krótkie filmy instruktażowe przedstawiające ciekawe i proste  sposoby pracy zdalnej z dzieckiem z wadą wymowy w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorką filmów jest Olga Bednarska - pedagog, surdologopeda, logopeda medialny, terapeuta metody Tomatisa, SPPS i Johansena.

Dziecko z otwartą buzią

Słyszy a nie słucha

Jak pomóc dziecku z APD?

#porady/pomocpsychologicznopedagogiczna

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 spowodowało konieczność znaczących zmiany w pracy nauczycieli. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz chcąc nieść wsparcie i pomoc stworzyliśmy serię krótkich filmów pt. „Kodeks postępowania nauczyciela w sytuacji kryzysowej – pandemii.” Składa się ona z trzech części:

 
 
 

#tiknaodleglosc/nowerozwiązania

Proponujemy Państwu zapoznanie się z 3 krótkimi filmami instruktażowymi, przedstawiającymi ciekawe i proste narzędzia w pracy zdalnej na wszystkich etapach edukacyjnych. Autorka filmów Lidia Bielinis pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Zajmuje się badaniami w obszarze kształcenia w szkole wyższej wspieranego technologiami. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu wykorzystania TIK i nowych mediów w edukacji, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz projektuje kursy e-learningowe na platformie itslearning.

Mentimeter

Quiver Vision

Mind Meister