„Razem możemy więcej!”

Już 12 lat funkcjonuje Pakt dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Jest to partnerstwo lokalne, którego inicjatorem i koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. 

To wojewódzka platforma współpracy kilkudziesięciu niezależnych od siebie instytucji i organizacji, które zobowiązały się do współpracy na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. 
Głównymi celami powołania, a następnie funkcjonowania partnerstwa było zintegrowanie środowisk zaangażowanych w rozwiązywanie problemów związanych z doradztwem zawodowym na Warmii 

i Mazurach, poprzez współpracę instytucji rynku pracy i edukacji. Połączenie sił, pomysłów 
i przedsięwzięć prowadzących do podniesienia jakości i efektywności poradnictwa zawodowego. 

Pakt skupia około 130 praktyków doradztwa zawodowego z 78 instytucji i organizacji, które go tworzą. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie jest oczywiście jedną z nich. 

 Stwarza to duże szanse na wsparcie merytoryczne, a poprzez to na rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych doradców zawodowych wykonujących swoją pracę 
w instytucjach i organizacjach będących jego uczestnikami.

             Jednym z rezultatów wspólnej pracy jest strona internetowa www.doradca.up.gov.pl.  Jest ona przeznaczona nie tylko dla jego uczestników, ale również do wszystkich innych osób wybierających lub zmieniających zawód, planujących swoją karierę zawodową oraz poszukujących zatrudnienia.  Zachęcamy do jej odwiedzania.  

W 2007 roku zawiązywaliśmy współpracę, a już w 2009 roku razem zorganizowaliśmy pierwsze duże wydarzenie - Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach.  Od tego czasu wspólnie, co roku organizujemy różne wydarzenia – konferencje, warsztaty, targi, spotkania, konkursy czy panele dyskusyjne. Nasze trzy inicjatywy zostały wyróżnione nominacją Komisji Europejskiej w 2014 r. do nagrody w kategorii najlepszy produkt komunikacyjny PSZ – Eures 
w konkursie The Eures Communications Excellence Awards. 

W tym roku myślą przewodnią naszych wydarzeń była wielokulturowość. Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery został zainaugurowany wojewódzką konferencją pn. „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”, która odbyła się 18 października 2019 r. w Olsztynie. W konferencji udział wzięło 239 uczestników.

W przebieg Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery 2019 włączyło się w sumie 418 instytucji, które zorganizowały 660 różnorodnych wydarzeń na terenie wszystkich powiatów całego województwa pod wspólnych hasłem „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”, w których udział wzięło 40 127 uczestników. Były to: powiatowe konferencje, seminaria, prelekcje, warsztaty, wycieczki i wizyty studyjne, targi pracy, targi kulturalne i festyny, lekcje tematyczne, pokazy tańców i słuchanie piosenek, zajęcia plastyczne, wystawy, spotkania informacyjne, porady zawodowe dla cudzoziemców, konkursy, quizy i olimpiady (fotograficzne, literackie, wiedzy), gry i zabawy, prezentacje, projekcje filmów i wiele innych.

Od momentu zawarcia współpracy udało się nam razem zorganizować 11 dużych przedsięwzięć na Warmii i Mazurach, wydarzenia co roku odbywają się niemal we wszystkich powiatach naszego województwa. Uczestnikami wydarzeń są wszyscy zainteresowani ich tematyką. Wykres przedstawia  liczbę uczestników wydarzeń w poszczególnych latach. 

 

Nasuwa się pytanie: „jak to robimy?”.  To zasługa wszystkich, każdego z nas, a przede wszystkim tego, że chcemy działać razem. 

 

Kamila Gębica-Dolatowska 

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu