Pakiet Kryzysowy „3mamyzWami”

W obecnym czasie - słusznie porównywanym do wojny - mamy inne zadania i funkcjonujemy w innym niż dotychczas trybie.  Na pierwsze miejsce wysuwają się konkretne potrzeby, ale też niezbędne są konkretne działania.Tu i w każdej sytuacji kryzysowej potrzebny jest Triage i działania efektywne, czyli dające maximum wyniku przy minimalnym wkładzie. Słowem procedury muszą hulać i jak nie działają to trzeba je poprawiać. Do tego niezbędny jest cel, wgląd lub ogląd sytuacji, próby i analiza błędów - ewaluacja. Na nowe potrzeby musi być zbudowany system. 

Efektów pierwszych tygodni e-dukacji jest sporo - jedni radzą sobie lepiej inni gorzej, kosztem kolejnych itd. Generalnie to, co dotyka wszystkich to poczucie chaosu oraz ogromny stres. Stres dyrektorów, nauczycieli, rodziców i dzieci.  Ten stres ma prawo być, ma prawo się pojawiać i fluktuować, natomiast musimy zacząć z nim tak działać, żeby się nie eskalował i nie powodował trwałych negatywnych konsekwencji.

To czego się obawiamy w obecnym kontekście to:

  • nasilenie trudności wychowawczych i sytuacji kryzysowych w domach uczniów
  • brak pomocy, którą powinni uzyskać rodzice i nieumiejętne budowanie z nimi relacji
  • postawienie uczniów w roli wykonujących prace dla innych - obecny proces trudno nazwać nauką, jest raczej działaniem ostatniego ogniwa zależności (ministerstwo, dyrektorzy, nauczyciele) na rzecz całego łańcucha
  • zbyt duże obciążenie nauczycieli, grożące wypaleniem zawodowym.
  • trzeba dodać jeszcze uzależnienie od internetu (technowypalenie), zastój ciała wynikający z ograniczenia ruchu a przekładający się na kondycję psychiczną oraz … fiksację funkcjonalną i inne schorzenia oczu.  

Wobec wszechobecnych treści - o zdrowiu, o diecie, o ruchu, o kreatywnych sposobach spędzania czasu… potrzeba nam spokoju. 

To, co chcemy zaoferować w naszym projekcie to zwiększenie poziomu spokoju: zadbanie o kondycję nauczycieli, uniwersalne wsparcie szkół w komunikacji z rodzicem, doszkolenie nauczycieli w obszarach psychologiczno- pedagogicznym, a to wszystko budując jednolity system i kierując się zasadą less is more

Nauczyciel jest w tej chwili najważniejszym ogniwem procesu. Wymaga on solidnego wsparcia i dostosowanych dla niego rozwiązań. Trzeba pamiętać, że nauczyciel jest kimś takim samym jak my - przeżywającym dyskomfort izolacji, bojącym się o rodzinę, doświadczającym olbrzymiego stresu psychicznego i fizycznego. Jak każdy z nas obawia się o swoje życie, o dobrobyt, raczej na pewno dotykają go problemy logistyczne i trudność wynikająca z połączenia pracy w domu, z byciem z rodziną. 

PAKIET KRYZYSOWY to kompleksowy system wsparcia dla szkół, dedykowany Dyrektorom Szkół i ich pracownikom oraz - pośrednio, uczniom i rodzicom. 

Pakiet Kryzysowy „3mamyzWami” to kompleksowe doskonalenie dla nauczycieli na temat funkcjonowania placówki (przedszkola, szkoły) w czasie pandemii epidemiologicznej oraz edukacja/wsparcie dla rodziców.  Nauczyciele otrzymują zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego. Placówka ma strategię pracy w czasach pandemii epidemiologicznej i innych wydarzeń kryzysowych.

Aby skutecznie i efektywnie wykonywać główne zadania, które są zalecane teraz szkołom, tj.  realizację przez nauczycieli swoich obowiązków w trybie on- line - musimy dać im wsparcie merytoryczne i psychologiczne. Ponieważ do obowiązków każdego nauczyciela należy też praca wychowawczo- opiekuńcza głęboko wierzymy, że ten aspekt komunikacji z rodzicem i uczniem wysunie się na równie ważne miejsce co nauczanie przedmiotu. Jest to bardzo ważny element dbania o bezpieczeństwo dzieci. Profilaktyka przeciwko przemocy, podnoszenie kompetencji rodzicielskich, budowanie nowych nawyków i działanie w kryzysie - to w tej chwili równie ważne „lekcje”, które przy odrobinie wsparcia może wykonać każdy nauczyciel w ramach godzin swojej pracy. To także czas powołania Szkolnych Sztabów Kryzysowych.

Szczegóły oferty

Realizacja funkcji dydaktycznych i wychowawczych w czasach pandemii w formie zdalnej, to zadanie, do którego musimy się z dnia na dzień przystosować. Efekt jest taki, że wszyscy w łańcuchu edukacyjnym są wyczerpani, napięci, zdezorientowani i czują się często mało efektywni, bo wysiłek i czas poświęcony na przygotowanie, rozesłania, a następnie sprawdzenie maili, czatów itp. zajmuje dużo czasu i energii każdej ze stron. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele z dnia na dzień zostali postawieni w sytuacji, której ani się nie spodziewali i na którą nie mieli szansy się przygotować. W związku z tym radzą sobie najlepiej jak potrafią. Niestety wszystko jest także bardzo wyczerpujące dla uczniów, oni też są zdezorientowani, wylęknieni, sfrustrowani izolacją i utraconą wolnością. 

Elementy pakietu:

-  szkolenia online dla Szkolnego Sztabu Kryzysowego i dla nauczycieli. Specjaliści przedstawią i wyjaśnią zagadnienia dotyczące kryzysu, etapów kryzysu, zarządzania placówką w kryzysie, powołania szkolnych sztabów kryzysowych, procedur działania w kryzysie z nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz procedur pokryzysowych (co jest najczęściej niedoceniane), np. 15-20 tematów, po 20-30 minut. 
Wśród specjalistów: psycholodzy, ratownik medyczny, dyrektor szkoły Ewa Radanowicz i inni.

materiały dla nauczycieli - skuteczne procedury (dla siebie, rodziców i uczniów), aby nauczyciele mogli dopełniać obowiązki ustawowe dotyczące zagadnień opiekuńczo-wychowawczych i edukacji rodziców. Profilaktyka występowania obniżenia nastroju, paniki, PTSD, radzenie sobie z lękiem, depresją i innymi niepożądanymi stanami psycho-emocjonalnymi i zachowaniami. Materiały zostaną opracowane w formacie PDF do rozsyłania rodzicom i uczniom.

coaching indywidualny i grupowy – w formie telekonferencji lub webinarów, np. co tydzień.

materiały dla rodziców uczniów – mini wykłady online i opracowania w PDF.

- gorąca linia – telefon do eksperta w ustalonych ramach czasowych dla członków sztabu kryzysowego, nauczycieli i rodziców. 

Autorki projektu i osoby prowadzące projekt:

Małgorzata Taraszkiewicz – psycholog, trener, autorka wielu poradników, w tym poradników na temat zdrowia psychicznego oraz bezpieczeństwa w szkole i zarządzania kryzysem w szkole (Bezpieczeństwo w szkole. Wyd. Verlag Dashofer, 2003; „Kryzys w Szkole”, Wyd., CODN, 2007 r.) 

Od początku aktualnego kryzysu epidemiologicznego organizuje otwarte webinary i prowadzi co czwartek Klub online dla nauczycieli, aby udzielać im wsparcia psychologicznego, pomagać zrozumieć zachowania człowieka w kryzysie oraz dbać o siebie i innych. 

Zuzanna Taraszkiewicz - absolwentka Filozofii ze specjalizacją Bioetyka i Ekologia Człowieka, wykładowca, trener, ratownik medyczny. Od ponad 15 lat pracuje z nauczycielami, rodzicami i uczniami, tworząc programy innowacyjne. Autorka rozmaitych kursów m. in. dla Wydawnictwa Operon, współautorka „Zrozum mnie - rozwój dziecka w wieku 5-10 lat, przewodnik dla rodziców i nauczycieli”. Nieustająco dzieli się wiedzą na temat budowania równowagi i odporności na stres.

Wiktoria Niedzielska- Galant – psycholog, trener, wykładowca i praktyk. Od lat pracuje jako ekspert z dyrektorami i nauczycielami, projektuje i wdraża systemowe procedury usprawniające działanie placówek (w tym zarządzanie kryzysowe). Ma ponad 10 lat doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami zachowania i demoralizacją (MOS). Lider zespołów wychowawczych i nauczycielskich, autor programów wychowawczych i wspierających uczniów z trudnościami. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu nowych placówek oświatowych, wprowadzając innowacyjne standardy pracy. Współtwórca i opiekun merytoryczny Międzynarodowej Konferencji EDUKACJA INNOWACJA. 

 

Dodatkowe informacje