Zapraszamy do udziału w kursie pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Kurs przeznaczony jest dla osób:

  • czynnie wykonujących zawód nauczyciela, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego;
  • chcących podjąć pracę nauczyciela praktycznej nauki zawodu w technikach, szkołach branżowych I i II stopnia, szkołach policealnych;
  • osób, które chcą przyjąć uczniów do swojego zakładu pracy;
  • chcących podnieść swoje kompetencje poprzez nabycie uprawnień nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

  • ma kwalifikacje określone w § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli lub
  • legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego lub
  • posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub
  • posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne.

Kurs obejmuje 150 godzin zajęć realizowanych w systemie stacjonarnym w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli (Olsztyn, ul. Turowskiego 3) i zostanie uruchomiony po dokonaniu naboru.

Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 1200 zł (możliwość zapłaty w ratach).

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Zainteresowane osoby prosimy o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem 

Formularza zgłoszeniowego

Kontakt: tel. 89 670 17 17, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.