Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby rozwinąć swoje kompetencje w zakresie przywództwa edukacyjnego, a także zdobyć formalne kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkole (przedszkolu, placówce). Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w kursie jest ukończenie studiów magisterskich. Oferujemy fascynującą intelektualną przygodę pod kierunkiem najlepszych specjalistów, doskonałe warunki lokalowe oraz finansowe.

Kurs obejmuje 220 godzin szkoleń

realizowanych w systemie bended learning (hybrydowym).

Kurs rozpocznie się we wrześniu 2020, a zakończy się w maju 2021. Szczegółowy harmonogram kursu zamieścimy w ostatnim tygodniu sierpnia 2020 r. Spotkania stacjonarne odbędą się w terminie uzależnionym od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Blended learning jest obecnie jedną z najskuteczniejszych metod nauczania. Podczas kursu uczestnicy będą mieli stały dostęp do warsztatów, wideokonferencji, gier i testów dzięki zastosowaniu dedykowanej platformy moodle oraz zoom. Spersonalizowany program kursu pozwala na precyzyjne zdobywanie wiedzy oraz w znaczny sposób oszczędza czas, pozwalając jednocześnie uczyć się tego, co będzie potrzebne w realnym świecie.

Zajęcia na kursie prowadzone są w Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Turowskiego 3 - wejście główne do budynku Szkoły Podstawowej nr 12, II piętro.

Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 1 600 zł (możliwość zapłaty w ratach). Należy ją wnieść przelewem na konto Ośrodka w terminie do 4 września 2020 r.:

82 1020 3541 0000 5102 0291 8647

w tytule przelewu - Kurs zarządzania

Zainteresowane osoby prosimy o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza

 

 

Dodatkowe informacje